Tack för i år

Energiutblick 2023 är nu över och vi vill tacka alla som deltagit på alla olika sätt. Tack för en lyckad dag!
Tillsammans med er känner vi oss starka, nu skapar i förändringar ihop.

På den här sidan ser du hela sändningen samt de valbara sessionerna.

Hela sändningen

Valbara sessioner

Separata delar av sändningen

AGENDA 21 november 2023

09.00 Inledning

Generaldirektör Robert Andrén och statssekreterare Daniel Liljeberg, startar dagen och hälsar oss välkomna.

09.30 The watt com boom

Vad har internetboomen under slutet av 90-talet gemensamt med boomen inom energibranschen idag? En inspirerande inledning med Fredrik Härén om förmågan att se, förstå och ta tillvara möjligheterna med förändring. Han bor i Stockholms skärgård och är självförsörjande på el med solceller.

10.45 Energisystemet i förändring

Energisystemet förändras i en mycket snabb takt, både globalt och nationellt. Omställningen är i sig en resa. Hur långt har vi kommit? Vad krävs för att vi ska närma oss målet? Vad behöver vi göra för att omställningen ska bli så bra som möjligt? Inte minst, vad har vi lärt oss så här långt?

12.00 Lunch

13.00 Näringslivet genomför omställningen

Näringslivet, både den etablerade industrin och nya innovationsbaserade företag, är nödvändiga för den faktiska energi- och klimatomställningen. Medverkar gör Dennis Pamlin från RISE, Malin Strand från Fossilfritt Sverige, Göran Nyström från Ovako, Ida Alnemo från TreeToTextile, Isabella Palmgren från Mimbly och Klara Helstad och Niclas Carlsson från Energimyndigheten.

14.00 Valbara sessioner

15.15 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är avgörande för att på ett hållbart sätt ställa om samhället. Utmaningen är komplex. Kompetensbrist riskerar att bromsa omställningen. Är samverkan nyckeln för att lösa energisektorns stora kompetensbehov?

16.10 Eventet avslutas

Information om valbara sessioner

Samtliga valbara sessioner spelades in och kommer att göras tillgängliga efter eventet.

Läs mer om de valbara sessionerna här nedan.

Kontakta oss

Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna

Post:
Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon (växel): 016-544 20 00

E-post: registrator@energimyndigheten.se